Нажмите клавишу «Enter», чтобы перейти к содержанию

Червона книга Донецької Області Рослинний Світ

Червона книга Донецької Області Рослинний Світ.rar
Закачек 2676
Средняя скорость 1122 Kb/s
Скачать

Червона книга Донецької Області Рослинний Світ

Стрептофітові водорості. Streptophyta

Базидієві гриби. Basidiomycota

Сумчасті гриби. Ascomycota

Сумчасті гриби, аскоміцети. Ascomycota

Голонасінні. Pinophyta (Gymnospermae)

Покритонасінні. Magnoliophyta (Angiospermae)

Айстрові (Складноцвіті). Asteraceae (Сompositae)

Гречкові (Споришеві). Polygonaceae

Капустяні (Хрестоцвіті). Brassicaceae (Cruciferae)

Клеомові. Cleomaceae (Capparaceae sl)

Растения занесенные в Красную книгу Донецкой области

Красная книга Донецкой области была издана в 2010 году. В неё вошли 355 видов редких растений из Красной Книги Украины, встречающиеся в данном регионе.

Среди них – ряд дикорастущих орхидей, таких как пыльцеголовники красный и длиннолистный, тайник яйцевидный, любка двулистная, ятрышники пахучий и клопоносный, дремлики темно-красный и широколистный.

В области можно встретить ряд редких декоративных видов. Это рябчики малый и русский, птицемлечник Буше, дельфиниумы русский, Сергея, тамарикс стройный, бурачок голоножковый, гиацинтик Палласа, реликтовый журавельник Бекетова, лук линейный, майкараган волжский.

Среди редких лекарственных видов – астрагал шерстистоцветковый, адонисы весенний и волжский, сон-трава луговая и раскрытая.

Встречаются в регионе и охраняемые виды ковылей. Это ковыли азовский, волосатик, гранитный, днепровский, Залесского, красивейший, обманчивый, обособленный, узколистный, опушеннолистный, перистый, удивительный, украинский, шершавый и уклонящийся.

Охраняются в области и некоторые виды грибов. Это сморчок степной, рядовка опенковидная, лимацелла степная, белонавозник Богуша, боровик королевский, гериций коралловидный.

Среди редких папоротников области — костенец Гейфлера, пузырник ломкий, сальвиния плавающая.

Кликнув по нижеперечисленным растениям вы найдете интересующую вас информацию о них, начиная с описания, свойств, состава и заканчивая увидите их фото, фотографии, картинки:

Основний чинник формування грунтово-рослинного покриву – співвідношення температурного режиму і ступеня зволоженості, але істотний вплив на становище зон робить рельєф території і ступінь континентальності. Формування рослинного покриву залежить від географічного положення, геологічної будови та історії розвитку території, від кліматичних і грунтових умов, а також господарської діяльності людини. На основі цих факторовтерріторія Донецької області входить в Голарктичну рослинне царство-Циркум Бореальну рослинну область (по ботаніко-географічним районування «ію А. Л. Тахтаджяна). Хоча в основному територія Донецької області знаходиться в степовій зоні, проте для неї характерні лісової, лісостеповій та степовій типи рослинності. Лісова і лісостепова рослинність переважає на Донецькому кряжі і на терасах Сіверського Дінця – в Слов’янському і Червоно-лиманському районах. Тут зростають дуб, вільха, осика, в’яз, тополя, клен татарський, клен польовий, дика груша, верба, а також релікти третинного часу – граб та мелозая сосна (гори Артема). Чагарникова рослинність представлена терном, глодом, шипшиною, бересклетом, калиною, бузиною, білою акацією, жовтої акацією, горобиною, коригуючі. Лісова рослинність займає незначні площі, в більшості випадків – по схилах балок (байрачні ліси), у верхів’ях річок і іноді на вододілах, на лісових масивах (Великоанадольський лісовий масив), в лісництвах (Азовське лісництво). Таким чином, природні ліси на території Донецької області можна поділити на байрачні – по схилах балок, заплавні – в заплавах річок, ареНние- на надлугових піщаних терасах річок.

До штучно створеним лісів відносяться Великоанадольський масив, Азовське лісництво, а також численні лісові полезахисні смуги. Значно більшу територію в Донецькій області займає степова рослинність. Тут переважають різнотравно-типчаково-ковилові, типчаково-ковилові, полиново-злакові степи. У них переважають трав’янисті рослини – ковила (16 видів), тимофіївка, типчак, тонконіг, мятніков луговий, пирій повзучий, житняк, карагана, сон-трава, іриси, воронец, фіалка, шафран сітчастий, череда, грицики, полин, кермек, кахріс, молочай, ферулла та інші. По берегах боліт, річок і озер зустрічаються стрілолист, плавун Заплавний, їжачоголівник, очерет, очерет, рогозу, кінський щавель, м’ята австрійська, алтей, осока, іван-чай, а на поверхні водойм – латаття, кубушка, ряска.

Рослинний світ відноситься до біотичних ресурсів. Господарське значення мають лісові, лучні, болотні і водні рослинні ресурси. Ліси виконують природоохоронні, рекреаційні, естетичні та виховні функції. Охорона їх регулюється Лісовим кодексом України, прийнятим в 1994 році.


Статьи по теме