Нажмите клавишу «Enter», чтобы перейти к содержанию

Слєпкань Методика Навчання Математики скачать

Слєпкань Методика Навчання Математики скачать.rar
Закачек 1875
Средняя скорость 1754 Kb/s
Скачать

Слєпкань Методика Навчання Математики скачать

Слєпкань З.І. Методика навчання математики: Підруч. для студентів матем. спеціальностей пед. вузів. – К., 2000. – 512с.
Підручник відповідає сучасним вимогам до професійної підготовки майбутнього вчителя (викладача) математики загальноосвітньої школи II, III ступенів і професійних навчально-виховних закладів. Особливістю його є максимальне використання автором досягнень психолого-педагогічної науки і передового педагогічного досвіду. Розглянуто різкі можливі підходи до вивчення навчального матеріалу з основних змістових ліній шкільного курсу, контролю успішності учнів, організації позакласної роботи з математики.

Часть 1
Your browser does not seem to support iframes. Click here to read this PDF.

§ 2. Пропедевтика геометрії………………………..253
§ 3. Методика проведення перших уроків геометрії ………………….255
§ 4. Ознаки рівності трикутників …………………262
§ 5. Сума кутів трикутника……………….270
§ 6. Геометричні побудови…………………..273
§ 7. Многокутники……………………..279
§ 8. Геометричні перетворення……………….290
§ 9. Декартові координати і вектори на площині……………………302
§ 10. Геометричні величини в курсі планіметрії………………..320
Розділ 4. Методика навчання алгебри і початків аналізу………………..331
§ 1. Алгебра і початки аналізу як навчальний предмет…………………331
§ 2. Функції в курсі алгебри і початків аналізу. Тригонометричні функції числового аргументу та їхні властивості………………..335
§ 3. Показникова, логарифмічна і степенева функції………………..348
§ 4. Рівняння і нерівності………………….360
§ 5. Границя функції і неперервність……………………385
§ 6. Похідна………………………..400
§ 7. Застосування похідної……………….407
§ 8. Первісна і інтеграл……………..417
§ 9. Початки теорії ймовірності. Елементи статистики………………433
Розділ 5. Методика навчання стереометрії……………….437
§ 1. Стереометрія як навчальний предмет. Пропедевтика вивчення стереометрії в основній школі……………..437
§ 2. Перші уроки стереометрії……………..441
§ 3. Паралельність і перпендикулярність прямих і площин…………….448
§ 4. Методика вивчення теми «Многогранники»……………..461
§ 5. Тіла обертання ……………471
§ 6. Декартові координати і вектори в просторі………………477
§ 7. Геометричні величини в стереометрії……………….486
Список використаної і рекомендованої літератури……………..493
Предметний покажчик…………………….504

Часть 2
Your browser does not seem to support iframes. Click here to read this PDF.

О книге «»Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Том-2″»

Теорія та методика

Збірник наукових праць.

Теорія та методика навчання математики, фізики, інфо-

рматики: Збірник наукових праць: В 3-х томах. – Кривий Ріг:

Видавничий відділ КДПУ, 2001. – Т. 2: Теорія та методика на-

вчання фізики. – 392 с.

Збірник містить статті з різних аспектів дидактики фізи-

ки і проблем її викладання в вузі та школі. Значну увагу приді-

лено проблемам розвитку методичних систем навчання фізики та

застосування засобів нових інформаційних технологій навчання

фізики у шкільній та вузівській практиці.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, на-

укових та педагогічних працівників.

На нашем сайте вы можете скачать книгу «»Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Том-2″» Автор неизвестен бесплатно и без регистрации в формате pdf, читать книгу онлайн или купить книгу в интернет-магазине.


Статьи по теме